Szkolenie: Doskonalenie umiejętności menedżerskich. Szkolenie: Coaching w zarządzaniu. Szkolenie: Asertywność w pracy lidera i zespołu. Szkolenie: Handel zagraniczny, zasady zawierania umów i reguły incoterms. Szkolenie: Budowanie systemów motywacyjnych. sale szkoleniowe konin, hotel ślesin, konferencje,szkolenia, szkolenia zamknięte, hotel konin, hotel mikorzyn, szkolenia mikorzyn, sale szkoleniowe mikorzyn, szkolenia ślesin, szkolenia otwarte, sale szkoleniowe, szkolenia dla firm, sale konferencyjne, szkolenia konin, sale szkoleniowe ślesin

Szkolenia - Ośrodek Szkoleniowy

szkolenie otwarte

Jak wydajnie współpracować z ludźmi

W ramach tego szkolenia uczestnicy opanują umiejętności komunikowania się w sposób adekwatny do rodzaju zadań i charakteru wykonywanej pracy. Będą też mieli możność modyfikacji własnego stylu komunikowania się ze współpracownikami. W ramach szkolenia będą podlegali działaniom, w efekcie, których umocnione zostaną trwałe więzi i relacje oparte o poczucie wspólnoty celów i wzajemnych oczekiwań. Uczestnicy szkolenia staną się elementami wspólnie rozwijającego się zespołu. Poza tym uczestnicy opanują umiejętności wykorzystania twórczego potencjału własnego i zespołowego w sposób adekwatny do rodzaju zadań i charakteru wykonywanej pracy. Będą też mieli możność modyfikacji własnych sposobów rozwiązywania problemów. Opanują podstawowe techniki organizacji procesów twórczego myślenia oraz kierowania nim w sposób najtrafniej wyrażający ich zamiary i zmierzający do założonego celu. Uczestnicy szkolenia otrzymają do swojej dyspozycji zestaw technik twórczego myślenia i organizacji pracy zespołowej.

finanse, szkolenie dla firmy

Opłata za wycenę nieruchomości - banki stosują różne rodzaje wycen:

 • wycenę nieruchomości przeprowadzaną na zlecenie banku lub Klienta przez niezależnego rzeczoznawcę majątkowego. Jest to na ogół koszt od kilkuset do ponad tysiąca złotych.
 • wycenę nieruchomości przeprowadzaną przez pracownika banku. Wiąże się ona ze znacznie mniejszymi kosztami dla Kredytobiorcy, a czasami jest bezpłatna dla Klienta.

ubezpieczenia, szkolenia dla firm

Mienie ruchome - stosowane w ubezpieczeniach podmiotów indywidualnych to: urządzenia domowe, przedmioty i zapasy gospodarstwa domowego oraz odzież i inne przedmioty osobistego użytku, sprzęt audiowizualny, fotograficzny, elektroniczny i komputerowy oraz instrumenty muzyczne, wartości pieniężne, wózki inwalidzkie nie podlegające rejestracji oraz sprzęt rehabilitacyjny, sprzęt turystyczny i sportowy, części do samochodów, motocykli i motorowerów, rzeczy ruchome czasowo znajdujące się w posiadaniu ubezpieczającego, jeżeli zostały wypożyczone przez organizację sportową, społeczną, klub lub inną jednostkę organizacyjną, o ile wypożyczenie zostało udokumentowane.

szkolenie dla firmy, budowlane

Ciepło właściwe - To inaczej współczynnik określający jaka ilość ciepła jest potrzebna do podgrzania 1 kg materiału o 1 stopień K.

wybrane ośrodki szkoleniowe

Hotel Ośrodek Szkoleniowo Wypoczynkowy

sale szkoleniowe mikorzyn

Hotel Ośrodek Szkoleniowy oferuje sale konferencyjne, sale szkoleniowe, sale biznesowe, sale bankietowe. Organizuje również przyjęcia weselne i okolicznościowe.

Hotel Ośrodek Szkoleniowy położony jest przy trasie Konin - Mikorzyn - Ślesin, otoczony jest lasem dębowym i jeziorami mikorzyn - ślesin, które wchodzącego w skład wielkopolskiego szlaku wodnego. Brak zabudowań w sąsiedztwie, dużo zieleni i wody sprawia, że jest idealnym miejscem na organizowanie szkoleń i konferencji, wyjazdów integracyjnych i motywacyjnych połączonych ze szkoleniami oraz organizowanie imprez firmowych.

Ośrodek Szkoleniowy jest monitorowany, posiada parking oraz dostęp do bezprzewodowego Internetu. Ponadto na terenie Ośrodka Szkoleniowego znajduje port jachtowy, plaża, pomosty wędkarskie, sprzęt wodno-rekreacyjny, bilard oraz pełne i nowoczesne zaplecze hotelowo - turystyczno - gastronomiczne.

Wąsosze, 62-561 Ślesin k/Konina

Szkolenie: Doskonalenie umiejętności menedżerskich

Szkolenie rozwija i wzmacnia kompetencje efektywnego zarządzania ludźmi. Umożliwia uczestnikom przećwiczenie narzędzi motywowania, delegowania zadań, prowadzenia trudnych rozmów z pracownikami. Stwarza okazję do refleksji nad mocnymi i ograniczającymi stronami własnego stylu kierowania ludźmi. Cele szkolenia... » więcej

Szkolenie: Coaching w zarządzaniu

Odbiorcy szkolenia: Kadra menedżerska wszystkich szczebli zarządzania, pracownicy i menedżerowie działu HR, konsultanci kierujący zespołami zadaniowymi, wszystkie osoby, które chcą doskonalić swoje umiejętności w zakresie coachingu i zarządzania, skutecznie inspirować i motywować siebie oraz innych. Do udziału w szkoleniu zapraszamy menadżerów i kierowników zespołów, którzy chcieliby poznać metod... » więcej

Szkolenie: Asertywność w pracy lidera i zespołu

Uczestnicy szkolenia: menadżerowie, kierownicy, średnia kadra zarządzająca, członkowie zespołów. Cele szkolenia: Dostarczenie uczestnikom praktycznych umiejętności umożliwiających asertywną współpracę lidera z kierowanym przez niego zespołem. Korzyści dla uczestnika szkolenia: lepsza komunikacja, szybsze osiąganie zamierzonego celu, skuteczniejsze rozwiązywanie sytu... » więcej

Szkolenie: Budowanie systemów motywacyjnych

Cele szkolenia Stworzenie założeń do systemu motywacyjnego w organizacji uczestników szkolenia. Zapoznanie z funkcjonującymi systemami motywacyjnymi w różnych organizacjach. Zapoznanie z zasadami motywowania w teorii i praktyce. Cele emocjonalne wpływające bezpośrednio na postaw... » więcej

Szkolenie: Handel zagraniczny, zasady zawierania umów i reguły incoterms

Uczestnicy szkolenia: Pracownicy działów handlowych. Pracownicy działów logistyki, transportu i spedycji. Osoby odpowiedzialne w firmie za wysyłanie i odbiór towaru, za prowadzenie reklamacji z tytułu umowy spedycji oraz z tytułu uszkodzenia, ubytku lub utraty towaru w umowie p... » więcej

sale szkoleniowe mikorzyn, szkolenia - ośrodek szkoleniowo wypoczynkowy

szkolenia ślesin, szkolenia dla firm, sale szkoleniowe konin, konferencje, sale szkoleniowe ślesin, hotel konin, hotel mikorzyn, sale szkoleniowe mikorzyn,szkolenia, hotel ślesin, szkolenia otwarte, szkolenia zamknięte, sale szkoleniowe, sale konferencyjne, szkolenia mikorzyn, szkolenia konin

oferta szkoleniowa

Szkolenie: Zarządzanie zespołem

Ze szkolenia dowiesz się jak motywować swoich pracowników, jak sprawić by poczuli się ważnymi członkami zespołu oraz jak udzielać im informacji zwrotnej. Na szkoleniu nauczysz się jak zachęcić zespół do zadań, które budzą opór, radzić sobie w trudnych sytuacjach oraz rozwinąć i wykorzystać potencjał poszczególnych pracowników. To szkolenie pozwoli na poprawę komunikacji z podwładnymi, poznanie swoich mocnych i słabych stron oraz uzyskanie informacji jak zmienić lub rozwinąć swoje kompetencje.

Szkolenie: Trening asertywności

Cel szkolenia

Celem szkolenia jest zdobycie niezbędnej wiedzy do zrozumienia czym tak naprawdę jest asertywność i w jakich sytuacjach warto ją zastosować. Ponadto każdy z uczestników będzie mieć możliwość przećwiczenia zachowania kształtującego postawę asertywną. Przedstawione zostaną typowe bariery, które uniemożliwiają zachowanie asertywne oraz sposoby radzenia sobie z tymi postawami.

Profil uczestników szkolenia

Szkolenie kierowane jest do wszystkich osób, które chcą rozwijać swoje umiejętności interpersonalne oraz w sposób bezkonfliktowy wyrażać własne poglądy i emocje w życiu zawodowym i prywatnym.

Jeżeli chcesz się nauczyć wyrażać własne zdanie w sposób jasny i efektywny nie naruszając praw innych oraz stać się osobą bardziej pewną siebie w kontaktach ze swoimi znajomymi, pracownikami oraz rodziną to zapraszmy na szkolenie.

Korzyści dla uczestnika szkolenia

Zdobędziesz wiedzę, która sprawi, że ludzie zaczną się z Tobą bardziej liczyć a Ty sam będziesz lepiej rozumieć innych ludzi. Nauczysz się korzystać z języka ciała i wyrażać emocje w sposób zrozumiały dla innych. Dowiesz się jakie są mocne i słabe strony twoich umiejętności komunikacyjnych z ludźmi. Poznasz trzy różne style komunikowania się z ludźmi.

Program szkolenia

 • Wybrane techniki asertywne: Zasady prowadzenia asertywnej komunikacji w kontekście zawodowym i prywatnym. Określanie własnych granic, co mogą a czego nie mogą inni w relacjach ze mną. Technika zdartej płyty i wyrażanie pozytywnych i negatywnych uczyć i informacji.
 • Asertywne komunikaty: Odmowa. Reagowanie na krytykę. Reagowanie na atak. Reagowanie na pochwałę.
 • Różne style komunikacji interpersonalnej: Asertywność. Pasywność. Agresja. Agresja i pasywność, jak sobie z nimi radzić u siebie i innych. Mapa asertywności.
 • Emocje w postawie asertywnej: Budowanie pozytywnych stanów emocjonalnych. Sposoby opanowywania negatywnych emocji.
 • Autocoaching, trening asertywności w życiu codziennym.

Metodologia stosowana na szkoleniu

Nauka poprzez doświadczenie. Burza mózgów. Odgrywanie ról, psychodrama. Symulacje, studia przypadków. Minimum teorii maksimum praktyki. Psychotesty. Miniwykłady. Dyskusje moderowane. Ćwiczenia w grupie i praca indywidualna.

Szkolenie: Negocjacje i psychomanipulacje

Cel szkolenia

Udoskonalenie swoich umiejętności interpersonalnych w sferze technik, metod negocjacyjnych i psychomanipulacji.

Korzyści dla uczestników

Po zakończeniu szkolenia uczestnicy będą: Wzmacniali swoje zasoby fizyczne i psychiczne konieczne do efektywnego działania. Potrafili radzić sobie z konfliktem i oporem drugiej strony. Potrafili właściwie rozwiązywać konflikty. Znali uniwersalne zasady, które dotyczą ich wartości i przekonań. Znali techniki i metody negocjacyjne. Potrafili określić swoje życiowe role. Znali metody walki z konfliktami.

polecane ośrodki szkoleniowe

prawo, szkolenie dla firmy

Budowa - do wybudowania większości budynków potrzebne jest uzyskanie pozwolenia na budowę. Bez takiego pozwolenia nie jest dopuszczalne rozpoczęcie robót budowlanych. Ustawa prawo budowlane nie zawiera zamkniętego katalogu budynków, do wzniesienia których potrzebne jest pozwolenie na budowę. Zawiera natomiast listę budynków, do wzniesienia których pozwolenie na budowę potrzebne nie jest (art. 29 prawa budowlanego). Do najważniejszych kategorii tych budynków należą:

 • altany i obiekty gospodarcze na działkach w rodzinnych ogrodach działkowych o powierzchni zabudowy do 25 m2 w miastach i do 35 m2 poza granicami miast oraz wysokości do 5 m przy dachach stromych i do 4 m przy dachach płaskich,
 • przyłącza elektroenergetyczne, wodociągowe, kanalizacyjne, gazowe, cieplne i telekomunikacyjne,
 • obiekty małej architektury,
 • ogrodzenia,
 • obiekty przeznaczone do czasowego użytkowania w trakcie realizacji robót budowlanych położone na terenie budowy.

Meldunek - cudzoziemcy - Cudzoziemiec przebywający poza zakładem hotelarskim, zakładem udzielającym pomieszczenia w związku z pracą, nauką, leczeniem się lub wypoczynkiem jest obowiązany zameldować się na pobyt czasowy przed upływem 48 godzin od chwili przybycia do określonej miejscowości i nie później niż przed upływem 48 godzin od chwili przekroczenia granicy Rzeczypospolitej Polskiej. Jeżeli koniec terminu do dokonania obowiązku meldunkowego przypada na dzień ustawowo wolny od pracy, za ostatni dzień terminu uważa się najbliższy następny dzień powszedni.
Obywatel państwa członkowskiego Unii Europejskiej i członek jego rodziny, który nie jest obywatelem państwa członkowskiego UE, dokonujący zameldowania się na pobyt stały, zgłaszają wymagane dane do zameldowania, przy czym obywatel państwa członkowskiego UE przedstawia kartę pobytu albo zezwolenie na pobyt, a członek jego rodziny niebędący obywatelem państwa członkowskiego UE - dokument pobytu albo zezwolenie na pobyt. Cudzoziemiec, dokonując zameldowania się na pobyt czasowy trwający ponad 2 miesiące, zgłasza wymagane dane do zameldowania oraz przedstawia wizę, a w przypadku gdy wjazd cudzoziemca nastąpił na podstawie umowy przewidującej zniesienie lub ograniczenie obowiązku posiadania wizy - dokument podróży, tymczasowe zaświadczenie tożsamości cudzoziemca, kartę pobytu albo zezwolenie na zamieszkanie na czas oznaczony lub na osiedlenie się bądź decyzję o udzieleniu zgody na pobyt tolerowany lub o nadaniu statusu uchodźcy w Rzeczypospolitej Polskiej.

finanse, szkolenia otwarte

konto oszczędnościowe - rodzaj konta o podwyższonym oprocentowaniu łączące zalety lokaty i rachunku bieżącego. Czas utrzymywania pieniędzy na koncie jest bez ograniczeń, jest możliwość dokonywania dopłat i wypłat w dowolnym momencie bez utraty odsetek, oprocentowanie jest porównywalne do oprocentowania lokat. Rachunek oszczędnościowy nie może być używany do realizowania rozliczeń związanych z działalnością gospodarczą.

szkolenia, ubezpieczenia

zaplecze budowy - wszelkiego rodzaju tymczasowe pomieszczenia i obiekty magazynowe, socjalne, warsztatowe i inne wykorzystywane jako obiekty pomocnicze przy realizacji prac budowlano-montażowych, zlokalizowane w bezpośrednim sąsiedztwie terenu budowy, zaplecza budowy nie stanowią obiekty należące do zleceniodawcy/inwestora, istniejące na terenie budowy lub w jego bezpośrednim sąsiedztwie w dniu rozpoczęcia realizacji kontraktu.

oferta szkoleniowa, budowlane

Działka budowlana - to zabudowana działka gruntu, której wielkość, cechy geometryczne, dostęp do drogi publicznej oraz wyposażenie w urządzenia infrastruktury technicznej umożliwiają prawidłowe i racjonalne korzystanie z budynków i urządzeń położonych na tej działce.

Szkolenia - Ośrodek Szkoleniowy © 2017

Szkolenie: Handel zagraniczny, zasady zawierania umów i reguły incoterms. Szkolenie: Budowanie systemów motywacyjnych. Szkolenie: Doskonalenie umiejętności menedżerskich. Szkolenie: Coaching w zarządzaniu. Szkolenie: Asertywność w pracy lidera i zespołu. szkolenia mikorzyn, szkolenia ślesin, sale szkoleniowe ślesin, hotel konin,szkolenia, szkolenia otwarte, konferencje, hotel mikorzyn, sale szkoleniowe, szkolenia dla firm, szkolenia konin, hotel ślesin, sale szkoleniowe konin, sale konferencyjne, szkolenia zamknięte, sale szkoleniowe mikorzyn