Szkolenie: Doskonalenie umiejętności menedżerskich. Szkolenie: Budowanie systemów motywacyjnych. Szkolenie: Handel zagraniczny, zasady zawierania umów i reguły incoterms. Szkolenie: Asertywność w pracy lidera i zespołu. Szkolenie: Coaching w zarządzaniu. szkolenia konin, sale konferencyjne, hotel mikorzyn, sale szkoleniowe konin, szkolenia dla firm, sale szkoleniowe, hotel konin, szkolenia mikorzyn, szkolenia otwarte, sale szkoleniowe ślesin, hotel ślesin, sale szkoleniowe mikorzyn, konferencje, szkolenia zamknięte,szkolenia, szkolenia ślesin

Szkolenia - Ośrodek Szkoleniowy

szkolenie

Kurs

na uczelni, cykl wykładów lub zajęć z określonego przedmiotu.

finanse, szkolenie zamknięte

Kredyt hipoteczny - wkład własny - Wkład własny to środki finansowe, które powinien posiadać kredytobiorca, niezbędne w celu sfinansowania zakupu lub budowy kredytowanej nieruchomości. Wysokość wymaganego wkładu własnego zależy od oferty danego banku. Obecnie większość banków nie wymaga wkładu własnego dla kredytów w PLN, a niektóre finansują ponad 100% wartości nieruchomości (np. z przeznaczeniem na remont czy wykończenie). Minimalna wysokość wkładu własnego jest ustalana w zależności od waluty, w której brany jest kredyt, okresu kredytowania oraz oferty danego banku. Wkładem własnym mogą być: działka budowlana, na której ma być prowadzona inwestycja; zaliczki wpłacone na poczet ceny nabycia nieruchomości lub wykonania robót budowlanych, oszczędności zgromadzone w Kasie Mieszkaniowej, lokaty bankowe lub inne środki zgromadzone na rachunkach bankowych.

ubezpieczenia, szkolenie otwarte

Cena odkupienia jednostki uczestnictwa - kwota, według której jednostki uczestnictwa ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego są odpisywane od indywidualnego rachunku.

szkolenia, budowlane

Mur oporowy - Samodzielna budowla w postaci ściany. Stawia się go po to, by odrodzić skarpę i powstrzymać osuwanie się z niej ziemi. Grubość muru wynosi od 1/3 do 1/5 jego wysokości. Wymaga fundamentu i zabezpieczenia przed działaniem wód gruntowych.

ośrodki szkoleniowe

Hotel Ośrodek Szkoleniowo Wypoczynkowy

sale szkoleniowe mikorzyn

Hotel Ośrodek Szkoleniowy oferuje sale konferencyjne, sale szkoleniowe, sale biznesowe, sale bankietowe. Organizuje również przyjęcia weselne i okolicznościowe.

Hotel Ośrodek Szkoleniowy położony jest przy trasie Konin - Mikorzyn - Ślesin, otoczony jest lasem dębowym i jeziorami mikorzyn - ślesin, które wchodzącego w skład wielkopolskiego szlaku wodnego. Brak zabudowań w sąsiedztwie, dużo zieleni i wody sprawia, że jest idealnym miejscem na organizowanie szkoleń i konferencji, wyjazdów integracyjnych i motywacyjnych połączonych ze szkoleniami oraz organizowanie imprez firmowych.

Ośrodek Szkoleniowy jest monitorowany, posiada parking oraz dostęp do bezprzewodowego Internetu. Ponadto na terenie Ośrodka Szkoleniowego znajduje port jachtowy, plaża, pomosty wędkarskie, sprzęt wodno-rekreacyjny, bilard oraz pełne i nowoczesne zaplecze hotelowo - turystyczno - gastronomiczne.

Wąsosze, 62-561 Ślesin k/Konina

Szkolenie: Budowanie systemów motywacyjnych

Cele szkolenia Stworzenie założeń do systemu motywacyjnego w organizacji uczestników szkolenia. Zapoznanie z funkcjonującymi systemami motywacyjnymi w różnych organizacjach. Zapoznanie z zasadami motywowania w teorii i praktyce. Cele emocjonalne wpływające bezpośrednio na postawy uczestników, inicjujące ich proaktywne postawy, tworzące pozytywną atmosferę otwartości ... » więcej

Szkolenie: Asertywność w pracy lidera i zespołu

Uczestnicy szkolenia: menadżerowie, kierownicy, średnia kadra zarządzająca, członkowie zespołów. Cele szkolenia: Dostarczenie uczestnikom praktycznych umiejętności umożliwiających asertywną współpracę lidera z kierowanym przez niego zespołem. Korzyści dla uczestnika szkolenia: lepsza komunikacja, szybsze osiąganie zamierzonego celu, sku... » więcej

Szkolenie: Handel zagraniczny, zasady zawierania umów i reguły incoterms

Uczestnicy szkolenia: Pracownicy działów handlowych. Pracownicy działów logistyki, transportu i spedycji. Osoby odpowiedzialne w firmie za wysyłanie i odbiór towaru, za prowadzenie reklamacji z tytułu umowy spedycji oraz z tytułu uszkodzenia, ubytku lub utraty towaru w umowie p... » więcej

Szkolenie: Coaching w zarządzaniu

Odbiorcy szkolenia: Kadra menedżerska wszystkich szczebli zarządzania, pracownicy i menedżerowie działu HR, konsultanci kierujący zespołami zadaniowymi, wszystkie osoby, które chcą doskonalić swoje umiejętności w zakresie coachingu i zarządzania, skutecznie inspirować i motywowa... » więcej

Szkolenie: Doskonalenie umiejętności menedżerskich

Szkolenie rozwija i wzmacnia kompetencje efektywnego zarządzania ludźmi. Umożliwia uczestnikom przećwiczenie narzędzi motywowania, delegowania zadań, prowadzenia trudnych rozmów z pracownikami. Stwarza okazję do refleksji nad mocnymi i ograniczającymi stronami własnego stylu kierowania ludźmi. Cele szkolenia Doskonalenie kompetencji w zakresie skutecznego zarządzania pracą innych. Poznanie zasad... » więcej

sale szkoleniowe mikorzyn, szkolenia - ośrodek szkoleniowo wypoczynkowy

hotel ślesin,szkolenia, szkolenia konin, hotel konin, konferencje, sale szkoleniowe mikorzyn, sale konferencyjne, szkolenia ślesin, szkolenia zamknięte, szkolenia mikorzyn, sale szkoleniowe ślesin, sale szkoleniowe konin, szkolenia dla firm, hotel mikorzyn, sale szkoleniowe, szkolenia otwarte

szkolenia

Szkolenie: Logistyka w gospodarce magazynowej

Cel szkolenia

Celem szkolenia jest nabycie umiejętności kompleksowego i racjonalnego zarządzania gospodarką magazynową. Poznanie wszelkich aspektów pracy w magazynie dotyczących logistyki mających wpływ na efektywność i optymalizację pracy magazynu.

Program szkolenia

 • Zasady organizacji gospodarki magazynowej,
 • Pojęcia logistyki i jej rola w zarządzaniu,
 • Technologia pracy magazynu,
 • Urządzenia łączności, automatycznej identyfikacji i inwentaryzacji,
 • Wyposażenie magazynu,
 • Racjonalne gospodarowanie zapasami,
 • Warunki przechowywania towarów,
 • Technologia pracy w magazynie,
 • Rola czynnika w zakresie prezentacji towarów,
 • Kształtowanie technik finalizowania transakcji,
 • Bezpieczeństwo towarów,
 • Kontakt z klientem.

Szkolenie: Trening asertywności

Cel szkolenia

Celem szkolenia jest zdobycie niezbędnej wiedzy do zrozumienia czym tak naprawdę jest asertywność i w jakich sytuacjach warto ją zastosować. Ponadto każdy z uczestników będzie mieć możliwość przećwiczenia zachowania kształtującego postawę asertywną. Przedstawione zostaną typowe bariery, które uniemożliwiają zachowanie asertywne oraz sposoby radzenia sobie z tymi postawami.

Profil uczestników szkolenia

Szkolenie kierowane jest do wszystkich osób, które chcą rozwijać swoje umiejętności interpersonalne oraz w sposób bezkonfliktowy wyrażać własne poglądy i emocje w życiu zawodowym i prywatnym.

Jeżeli chcesz się nauczyć wyrażać własne zdanie w sposób jasny i efektywny nie naruszając praw innych oraz stać się osobą bardziej pewną siebie w kontaktach ze swoimi znajomymi, pracownikami oraz rodziną to zapraszmy na szkolenie.

Korzyści dla uczestnika szkolenia

Zdobędziesz wiedzę, która sprawi, że ludzie zaczną się z Tobą bardziej liczyć a Ty sam będziesz lepiej rozumieć innych ludzi. Nauczysz się korzystać z języka ciała i wyrażać emocje w sposób zrozumiały dla innych. Dowiesz się jakie są mocne i słabe strony twoich umiejętności komunikacyjnych z ludźmi. Poznasz trzy różne style komunikowania się z ludźmi.

Program szkolenia

 • Wybrane techniki asertywne: Zasady prowadzenia asertywnej komunikacji w kontekście zawodowym i prywatnym. Określanie własnych granic, co mogą a czego nie mogą inni w relacjach ze mną. Technika zdartej płyty i wyrażanie pozytywnych i negatywnych uczyć i informacji.
 • Asertywne komunikaty: Odmowa. Reagowanie na krytykę. Reagowanie na atak. Reagowanie na pochwałę.
 • Różne style komunikacji interpersonalnej: Asertywność. Pasywność. Agresja. Agresja i pasywność, jak sobie z nimi radzić u siebie i innych. Mapa asertywności.
 • Emocje w postawie asertywnej: Budowanie pozytywnych stanów emocjonalnych. Sposoby opanowywania negatywnych emocji.
 • Autocoaching, trening asertywności w życiu codziennym.

Metodologia stosowana na szkoleniu

Nauka poprzez doświadczenie. Burza mózgów. Odgrywanie ról, psychodrama. Symulacje, studia przypadków. Minimum teorii maksimum praktyki. Psychotesty. Miniwykłady. Dyskusje moderowane. Ćwiczenia w grupie i praca indywidualna.

Szkolenie dla sprzedawców

Cele szkolenia

Celem szkolenia jest doskonalenie umiejętności obsługi klienta, współpracy w zespole, wytworzenie poczucia identyfikacji z firmą. W trakcie szkolenia będą rozwinięte następujące tematy: doskonalenie umiejętności perswazyjnych, zasady prawidłowej obsługi klienta, zasady prezentacji produktu, poszukiwanie i tworzenie identyfikacji pracownika z firmą, uświadomienie sobie przez uczestników własnej roli w misji firmy i wartości doskonalenia się w roli zawodowej, sposoby radzenia sobie w sytuacjach trudnych w relacji z klientem, usprawnienie komunikacji i współpracy w zespole, sposoby radzenia sobie ze stresem, komunikacja z klientem.

polecane ośrodki szkoleniowe

prawo, szkolenie otwarte

Najem - jest umową, w której wynajmujący zobowiązuje się oddać najemcy rzecz do używania przez czas oznaczony lub nieoznaczony, a najemca zobowiązuje się płacić wynajmującemu umówiony czynsz. Przedmiotem umowy najmu mogą być zarówno rzeczy ruchome (np. samochód, maszyna), jak i nieruchomości (w tym lokale), a także części składowe rzeczy (np. ściana domu, ogrodzenie). Rzeczy ruchome nie mogą być zużywalne, jeśli korzystanie z nich miałoby polegać właśnie na ich zużyciu.

Świadectwo energetyczne - Poza nowo wybudowanymi obiektami świadectwa energetyczne muszą być sporządzane także dla budynków starych, które są już użytkowane, a które są wprowadzane do obrotu, czyli np. wynajmowane lub sprzedawane. Obowiązek posiadania certyfikatów energetycznych nie oznacza jednak, że nie jest możliwa sprzedaż lub wynajęcie lokalu, bez świadectwa energetycznego. Nowelizacja prawa budowlanego nie wprowadza bowiem żadnych sankcji za brak świadectwa, jak np. kara grzywny czy nieważność umowy sprzedaży nieruchomości. Nowelizacja nie stanowi także, że bez tego dokumentu notariusz nie może sporządzić aktu notarialnego. W praktyce zatem to kupujący mieszkanie lub dom albo wynajmujący dany lokal decyduje o tym, czy przy tego typu transakcji lokalu już używanego konieczne jest świadectwo energetyczne. Jeżeli nabywca lub najemca zażąda przedstawienia świadectwa, to zbywca lub wynajmujący ma obowiązek jego posiadania. Jeżeli jednak nabywca lub najemca takiego żądania nie zgłosi, to sprzedaż lub wynajęcie mieszkania czy innego lokalu, np. użytkowego, możliwa jest bez świadectwa.

finanse, szkolenia otwarte

Pożyczka - Pożyczka to środki udostępniane pożyczkobiorcy na dowolny cel. Pożyczek mogą udzielać zarówno banki, instytucje finansowe, a także osoby prywatne.

oferta szkoleń, ubezpieczenia

modernizacja - wykonanie robót (budowlanych, instalacyjnych lub elektrycznych) polegających na podwyższeniu standardów wykończenia lub wyposażenia lokalu mieszkalnego lub budynku mieszkalnego.

szkolenia otwarte, budowlane

Pomieszczenia na pobyt ludzi - dzielą się na:

 1. Przeznaczone na stały pobyt, gdzie przebywanie tych samych osób w ciągu doby trwa dłużej niż 4 godziny,
 2. Przeznaczone na czasowy pobyt, gdzie przebywanie tych samych osób w ciągu doby trwa od 2 do 4 godzin.

Szkolenia - Ośrodek Szkoleniowy © 2017

Szkolenie: Asertywność w pracy lidera i zespołu. Szkolenie: Handel zagraniczny, zasady zawierania umów i reguły incoterms. Szkolenie: Coaching w zarządzaniu. Szkolenie: Budowanie systemów motywacyjnych. Szkolenie: Doskonalenie umiejętności menedżerskich. konferencje, szkolenia ślesin, sale szkoleniowe konin, hotel konin, hotel mikorzyn, szkolenia konin, szkolenia zamknięte, szkolenia dla firm,szkolenia, szkolenia mikorzyn, sale szkoleniowe mikorzyn, sale szkoleniowe ślesin, sale szkoleniowe, hotel ślesin, sale konferencyjne, szkolenia otwarte