Szkolenie: Budowanie systemów motywacyjnych. Szkolenie: Doskonalenie umiejętności menedżerskich. Szkolenie: Asertywność w pracy lidera i zespołu. Szkolenie: Coaching w zarządzaniu. Szkolenie: Handel zagraniczny, zasady zawierania umów i reguły incoterms. sale konferencyjne, hotel mikorzyn, hotel konin, szkolenia ślesin, sale szkoleniowe ślesin, szkolenia otwarte, sale szkoleniowe mikorzyn, sale szkoleniowe, szkolenia mikorzyn, szkolenia dla firm,szkolenia, hotel ślesin, sale szkoleniowe konin, szkolenia konin, szkolenia zamknięte, konferencje

Szkolenia - Ośrodek Szkoleniowy

szkolenie

Jak radzić sobie ze stresem

Szkolenie umiejętności efektywnego radzenia sobie ze stresem. Na szkoleniu uczestnicy będą poznawać najnowsze trendy w nauce o stresie oraz będą mieli okazję przećwiczyć poszczególne elementy pod okiem profesjonalnych i doświadczonych doradców i konsultantów. Celem szkolenia jest także regeneracja sił uczestników oraz poznanie skutecznych technik uwalniania się od napięcia psychicznego i fizycznego.

Jak doskonalić umiejętności kierownicze i przywódcze

Trening rozwijający umiejętności interpersonalne związane z byciem skutecznym przywódcą i kierownikiem, m.in.: motywowanie, ocenianie, komunikowanie, rozwiązywanie konfliktów, asertywność, radzenie sobie z presją i stresem, wywieranie wpływu i itp. W czasie trwania szkolenia uczestnicy będą mieli okazję przećwiczyć poszczególne elementy pod okiem profesjonalnych i doświadczonych doradców i konsultantów.

finanse, oferty szkoleniowe dla firm

Limit kredytowy - limit wyliczony na podstawie zdolności kredytowej. Jest on uzależniony od indywidualnej zdolności kredytowej. Najczęściej jest to wielokrotność dochodu, jednak banki mogą mieć indywidualnie ustalone czynniki wpływające na wysokość limitu, np. fakt jak długo jest się klientem danego banku, czy posiada się jakiś inny produkt w danym banku.

ubezpieczenia, szkolenie otwarte

Osoba uprawniona / osoba uposażona - osoba fizyczna wskazana przez Członka Funduszu na rzecz której ma nastąpić po śmierci Członka Funduszu, wypłata środków zgromadzonych na rachunku.

szkolenia zamknięte, budowlane

Ławy fundamentowe - Są głównymi elementami konstrukcji fundamentu, układa się je pod ścianami zewnętrznymi i nośnymi budynku. Składają się z betonu uzbrojonego prętami stalowymi, mogą być wykonywane przy pomocy elementów prefabrykowanych.

polecane ośrodki szkoleniowe

Hotel Ośrodek Szkoleniowo Wypoczynkowy

sale szkoleniowe mikorzyn

Hotel Ośrodek Szkoleniowy oferuje sale konferencyjne, sale szkoleniowe, sale biznesowe, sale bankietowe. Organizuje również przyjęcia weselne i okolicznościowe.

Hotel Ośrodek Szkoleniowy położony jest przy trasie Konin - Mikorzyn - Ślesin, otoczony jest lasem dębowym i jeziorami mikorzyn - ślesin, które wchodzącego w skład wielkopolskiego szlaku wodnego. Brak zabudowań w sąsiedztwie, dużo zieleni i wody sprawia, że jest idealnym miejscem na organizowanie szkoleń i konferencji, wyjazdów integracyjnych i motywacyjnych połączonych ze szkoleniami oraz organizowanie imprez firmowych.

Ośrodek Szkoleniowy jest monitorowany, posiada parking oraz dostęp do bezprzewodowego Internetu. Ponadto na terenie Ośrodka Szkoleniowego znajduje port jachtowy, plaża, pomosty wędkarskie, sprzęt wodno-rekreacyjny, bilard oraz pełne i nowoczesne zaplecze hotelowo - turystyczno - gastronomiczne.

Wąsosze, 62-561 Ślesin k/Konina

Szkolenie: Budowanie systemów motywacyjnych

Cele szkolenia Stworzenie założeń do systemu motywacyjnego w organizacji uczestników szkolenia. Zapoznanie z funkcjonującymi systemami motywacyjnymi w różnych organizacjach. Zapoznanie z zasadami motywowania w teorii i praktyce. Cele emocjonalne wpływające bezpośrednio na postawy uczestników, inicjujące ich ... » więcej

Szkolenie: Coaching w zarządzaniu

Odbiorcy szkolenia: Kadra menedżerska wszystkich szczebli zarządzania, pracownicy i menedżerowie działu HR, konsultanci kierujący zespołami zadaniowymi, wszystkie osoby, które chcą doskonalić swoje umiejętności w zakresie coachingu i zarządzania, skutecznie inspirować i motywować siebie oraz innych. Do udziału w szkoleniu zapraszamy menadżerów i kierowników zespołów, którzy chcieliby poznać metod... » więcej

Szkolenie: Asertywność w pracy lidera i zespołu

Uczestnicy szkolenia: menadżerowie, kierownicy, średnia kadra zarządzająca, członkowie zespołów. Cele szkolenia: Dostarczenie uczestnikom praktycznych umiejętności umożliwiających asertywną współpracę lidera z kierowanym przez niego zespołem. Korzyści dla uczestnika szkolenia: lepsza komunikacja, szybsze osiąganie zamierzonego celu, skuteczniejsze rozwiązywanie sytuacji konfliktowych, większa sa... » więcej

Szkolenie: Doskonalenie umiejętności menedżerskich

Szkolenie rozwija i wzmacnia kompetencje efektywnego zarządzania ludźmi. Umożliwia uczestnikom przećwiczenie narzędzi motywowania, delegowania zadań, prowadzenia trudnych rozmów z pracownikami. Stwarza okazję do refleksji nad mocnymi i ograniczający... » więcej

Szkolenie: Handel zagraniczny, zasady zawierania umów i reguły incoterms

Uczestnicy szkolenia: Pracownicy działów handlowych. Pracownicy działów logistyki, transportu i spedycji. Osoby odpowiedzialne w firmie za wysyłanie i odbiór towaru, za prowadzenie reklamacji z tytułu umowy spedycji oraz z tytułu uszkodzenia, ubytk... » więcej

sale szkoleniowe mikorzyn, szkolenia - ośrodek szkoleniowo wypoczynkowy

szkolenia mikorzyn, sale szkoleniowe mikorzyn, szkolenia dla firm, konferencje, sale szkoleniowe konin, sale szkoleniowe, sale szkoleniowe ślesin, szkolenia konin, hotel konin, hotel ślesin,szkolenia, sale konferencyjne, szkolenia zamknięte, szkolenia ślesin, hotel mikorzyn, szkolenia otwarte

szkolenie zamknięte

Szkolenie: Trening asertywności

Cel szkolenia

Na szkoleniu uczestnicy nauczą się kształtować i pielęgnować zachowania asertywne, rozpoznawać niekorzystne działania ludzi i ich podświadome nadużycia, budować pewność siebie i rozwijać wewnętrzną odwagę w relacjach osobistych i społecznych. Głównym celem szkolenia asertywności jest zakreślenie własnego terytorium psychologicznego, poznanie sposobów jego ochrony oraz nabycie umiejętności pełnego wyrażania siebie w kontakcie z innymi oraz samym sobą.

Program szkolenia

 • Znaczenie i rola asertywności w życiu człowieka.
 • Asertywna odmowa, trudności związane z mówieniem nie oraz konstruktywne sposoby odmawiania.
 • Trójkąt asertywności, zachowania uległe i agresywne a postawa asertywna.
 • Rozpoznawanie swoich praw i zakreślanie granic własnego terytorium psychologicznego.
 • Diagnoza postawy asertywnej, mapa asertywności.
 • Inicjatywa w kontaktach towarzyskich.
 • Asertywny kontakt z autorytetem.
 • Przyjmowanie i wyrażanie ocen.
 • Asertywne przyjmowanie ocen,krytyka i pochwały.
 • Reagowanie na krytykę i atak, rodzaje krytyki i sposoby radzenia sobie z jej poszczególnymi formami.
 • Udzielanie konstruktywnej informacji zwrotnej.
 • Stanowienie własnych praw.
 • Obrona swoich praw w sytuacjach społeczno zawodowych.
 • Obrona swoich praw w sferze osobistej.
 • Formułowanie krytyki opartej na rezultatach.
 • Umiejętne wyrażanie pochwał i aprobaty.
 • Wyrażanie opinii i przekonań.
 • Rodzaje postawy interpersonalnej w wymianie poglądów.
 • Analiza błędnych i nieskutecznych sposobów wyrażania opinii.
 • Asertywne podejście do odmiennych poglądów.
 • Reguły konstruktywnej wymiany przekonań.
 • Dekonspirowanie aluzyjnych argumentacji.
 • Analiza trudności związanych z ujawnianiem pozytywnych emocji.
 • Umiejętne wyrażanie uczuć pozytywnych.
 • Analiza wartościowej funkcji gniewu i złości.
 • Wyrażanie gniewu, scenariusz stopniowania reakcji.
 • Asertywne przezwyciężanie poczucia winy i krzywdy.
 • Asertywny monolog wewnętrzny.
 • Poczucie wartości jako źródło postawy asertywnej.
 • Analiza wewnętrznych nawyków i przekonań stanowiących przeszkodę w samorozwoju.
 • Rozwój postawy asertywnej, metody realizacji celu.
 • Opracowanie indywidualnego programu działania.

Metodologia szkolenia

Studia przypadków, ćwiczenia ustne i pisemne, scenki, nagrania video i omówienie, burza mózgów, wykład.

Szkolenie: Reklamacja i sposoby radzenia sobie z trudnym klientem

Na szkoleniu nauczymy Cię współpracy z trudnym klientem zgodnie z zasadami asertwyności tak, aby każdy kontakt reklamacyjny był w pełni profesjonalny i satysfakcjonujący dla obu stron zgodnie z obowiązującymi standardami. Szkolenie odpowie na pytania: Jak wykorzystać reklamację na korzyść firmy, którą reprezentujesz? Czy klient, który reklamuje to wierny klient? Czym jest reklamacja?

polecane ośrodki szkoleniowe

prawo, oferty szkoleniowe dla firm

Geodezyjne i kartograficzne prawo - to ogół norm regulujących zagadnienia dotyczące:

 • geodezji i kartografii,
 • krajowego systemu informacji o terenie,
 • ewidencji gruntów i budynków,
 • inwentaryzacji i ewidencji sieci uzbrojenia terenu,
 • rozgraniczania nieruchomości,
 • państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego,
 • uprawnień do wykonywania prac geodezyjnych i kartograficznych,
 • numeracji porządkowej nieruchomości w miejscowościach.

Centralnym organem administracji rządowej właściwym w sprawach geodezji i kartografii jest Główny Geodeta Kraju. Nadzór nad nim sprawuje minister właściwy do spraw architektury i budownictwa. Główny Geodeta Kraju wykonuje swoje zadania przy pomocy Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii.

finanse, szkolenie

Oprocentowanie kredytu walutowego - Oprocentowanie kredytu może zależeć od kilku czynników W zależności od tego w jakiej walucie udzielony jest kredyt, oprocentowanie dla danej waluty jest oparte na wskaźniku WIBOR, EURIBOR lub LIBOR, a następnie jest doliczana marża banku. Wskaźniki są ustalone i nie ma możliwości ich negocjacji, zaś marża może być negocjowana z bankiem. Oprocentowanie może zależeć także od kwoty kredytu, wskaźnika LTV a także okresu kredytowania.

szkolenie zamknięte, ubezpieczenia

powierzchnia użytkowa lokalu mieszkalnego - powierzchnia wszystkich pomieszczeń znajdujących się w lokalu mieszkalnym w szczególności pokoi, kuchni, przedpokoi, korytarzy, łazienek. Przy ustalaniu powierzchni użytkowej nie wlicza się powierzchni balkonów, tarasów, loggi, antresoli oraz pomieszczeń gospodarczych.

szkolenia, budowlane

Izolacyjność ogniowa - Zdolność elementu oddzielającego budynku, narażonego na działanie ognia po jednej stronie, do ograniczenia wzrostu temperatury po stronie nienagrzewanej, poniżej określonego poziomu. Im lepsza izolacyjność ogniowa np. ściany tym większe bezpieczeństwo przeciwpożarowe budynku. Izolacyjność ogniową oznacza się symbolem (I) oraz określa się w minutach, np. I 60.

Mapa do celów projektowych - Jest niezbędna do sporządzenia projektu architektoniczno-budowlanego i uzyskania pozwolenia na budowę. Powstaje po uaktualnieniu przez geodetę mapy zasadniczej. Treścią mapy są elementy ewidencji gruntów i budynków, zagospodarowania terenu i sieci uzbrojenia terenu.

Szkolenia - Ośrodek Szkoleniowy © 2017

Szkolenie: Handel zagraniczny, zasady zawierania umów i reguły incoterms. Szkolenie: Doskonalenie umiejętności menedżerskich. Szkolenie: Asertywność w pracy lidera i zespołu. Szkolenie: Coaching w zarządzaniu. Szkolenie: Budowanie systemów motywacyjnych. sale konferencyjne, szkolenia mikorzyn,szkolenia, hotel ślesin, sale szkoleniowe konin, hotel mikorzyn, szkolenia ślesin, szkolenia zamknięte, sale szkoleniowe, sale szkoleniowe mikorzyn, szkolenia konin, sale szkoleniowe ślesin, hotel konin, szkolenia dla firm, szkolenia otwarte, konferencje