Szkolenie: Budowanie systemów motywacyjnych. Szkolenie: Doskonalenie umiejętności menedżerskich. Szkolenie: Handel zagraniczny, zasady zawierania umów i reguły incoterms. Szkolenie: Coaching w zarządzaniu. Szkolenie: Asertywność w pracy lidera i zespołu. szkolenia dla firm, szkolenia otwarte, sale szkoleniowe konin, sale szkoleniowe ślesin, szkolenia konin, konferencje, szkolenia mikorzyn, szkolenia ślesin, hotel ślesin, sale szkoleniowe, szkolenia zamknięte, hotel konin, sale szkoleniowe mikorzyn,szkolenia, hotel mikorzyn, sale konferencyjne

Szkolenia - Ośrodek Szkoleniowy

oferta szkoleń

Coaching

jest interaktywnym procesem, który pomaga pojedynczym osobom i organizacjom w przyspieszeniu tempa rozwoju, polepszeniu efektów działania i podniesieniu jakości funkcjonowania. Dokonuje się to w oparciu o relację wspierającą proces, o którym decyduje Klient. Coaching koncentruje się na obecnej sytuacji Klienta oraz na tym, co zamierza zrobić, aby osiągnąć pożądany cel. Rezultatami coachingu są: konkretniejsze cele, optymalizacja działań, trafniejsze decyzje, pełniejsze korzystanie ze swoich naturalnych zdolności.

finanse, oferta szkoleń

konto walutowe - konto osobiste prowadzone w walutach obcych. Najczęściej konta prowadzone są we frankach szwajcarskich (CHF), w dolarach amerykańskich (USD) oraz w funtach brytyjskich (GBP).

ubezpieczenia, szkolenia

Szkoda - Każdy uszczerbek, którego poszkodowany doznał wbrew swej woli. Szkoda może mieć charakter niemajątkowy lub majątkowy.

szkolenia, budowlane

Wykusz - to forma stosowana w budownictwie pochodząca z Bliskiego Wschodu. To element budynku, który poszerza wnętrze, wystający z elewacji. Wykusz jest przyklejony do elewacji za pomocą wsporników. Zazwyczaj posiadają okna (niegdyś, kiedy pełniły funkcje obronną: otwory strzelnicze).

ośrodki szkoleniowe

Hotel Ośrodek Szkoleniowo Wypoczynkowy

sale szkoleniowe mikorzyn

Hotel Ośrodek Szkoleniowy oferuje sale konferencyjne, sale szkoleniowe, sale biznesowe, sale bankietowe. Organizuje również przyjęcia weselne i okolicznościowe.

Hotel Ośrodek Szkoleniowy położony jest przy trasie Konin - Mikorzyn - Ślesin, otoczony jest lasem dębowym i jeziorami mikorzyn - ślesin, które wchodzącego w skład wielkopolskiego szlaku wodnego. Brak zabudowań w sąsiedztwie, dużo zieleni i wody sprawia, że jest idealnym miejscem na organizowanie szkoleń i konferencji, wyjazdów integracyjnych i motywacyjnych połączonych ze szkoleniami oraz organizowanie imprez firmowych.

Ośrodek Szkoleniowy jest monitorowany, posiada parking oraz dostęp do bezprzewodowego Internetu. Ponadto na terenie Ośrodka Szkoleniowego znajduje port jachtowy, plaża, pomosty wędkarskie, sprzęt wodno-rekreacyjny, bilard oraz pełne i nowoczesne zaplecze hotelowo - turystyczno - gastronomiczne.

Wąsosze, 62-561 Ślesin k/Konina

Szkolenie: Doskonalenie umiejętności menedżerskich

Szkolenie rozwija i wzmacnia kompetencje efektywnego zarządzania ludźmi. Umożliwia uczestnikom przećwiczenie narzędzi motywowania, delegowania zadań, prowadzenia trudnych rozmów z pracownikami. Stwarza okazję do refleksji nad mocnymi i ograniczającymi stronami własnego stylu kie... » więcej

Szkolenie: Budowanie systemów motywacyjnych

Cele szkolenia Stworzenie założeń do systemu motywacyjnego w organizacji uczestników szkolenia. Zapoznanie z funkcjonującymi systemami motywacyjnymi w różnych organizacjach. Zapoznanie z zasadami motywowania w teorii i praktyce. Cele emocjonalne wpływające bezpośrednio na postawy uczestników, inicjujące ich proaktywne postawy, tworzące pozytywną atmosferę otwartości ... » więcej

Szkolenie: Asertywność w pracy lidera i zespołu

Uczestnicy szkolenia: menadżerowie, kierownicy, średnia kadra zarządzająca, członkowie zespołów. Cele szkolenia: Dostarczenie uczestnikom praktycznych umiejętności umożliwiających asertywną współpracę lidera z kierowanym przez niego zespołem. Korzyści dla uczestnika szkolenia: lepsza komunikacja, szybsze osiąganie zamierzonego celu, skuteczniejsze rozwiązywanie sytu... » więcej

Szkolenie: Handel zagraniczny, zasady zawierania umów i reguły incoterms

Uczestnicy szkolenia: Pracownicy działów handlowych. Pracownicy działów logistyki, transportu i spedycji. Osoby odpowiedzialne w firmie za wysyłanie i odbiór towaru, za prowadzenie reklamacji z tytułu umowy spedycji oraz z tytułu uszkodzenia, ubytku lub utraty towaru w umowie przewozu. Osoby negocjujące, zawierające i realizujące kontrakty handlu zagranicznego. Szk... » więcej

Szkolenie: Coaching w zarządzaniu

Odbiorcy szkolenia: Kadra menedżerska wszystkich szczebli zarządzania, pracownicy i menedżerowie działu HR, konsultanci kierujący zespołami zadaniowymi, wszystkie osoby, które chcą doskonalić swoje umiejętności w zakresie coachingu i zarządzania, skutecznie inspirować i motywowa... » więcej

sale szkoleniowe mikorzyn, szkolenia - ośrodek szkoleniowo wypoczynkowy

hotel mikorzyn, hotel konin, szkolenia ślesin, sale konferencyjne, szkolenia zamknięte, szkolenia dla firm, konferencje, szkolenia otwarte,szkolenia, sale szkoleniowe mikorzyn, hotel ślesin, szkolenia mikorzyn, sale szkoleniowe, szkolenia konin, sale szkoleniowe ślesin, sale szkoleniowe konin

szkolenie dla firmy

Szkolenie: Leadership

Na szkoleniu poznasz swoje style kierowania oraz rozwiniesz zdolności przywódcze. Przywództwo pozwala na osiągnięcie ambitnych celów w sposób wyjątkowo skuteczny dzięki elastycznemu i efektywnemu wykorzystaniu potencjału pracowniczego. Lider wyznacza kierunki działania dostarczając motywacji podległemu zespołowi. To nowoczesny model menedżerski wypierający tradycyjne metody zarządzania.

Szkolenie: Techniki sprzedaży

Cel szkolenia

Celem szkolenia jest przygotowanie uczestników do pracy w sprzedaży. Każdy uczestnik po szkoleniu będzie znał podstawowe techniki sprzedaży oraz będzie potrafił wykorzystać je w procesie budowania relacji z Klientem. Szkolenie nastawione jest na kształtowanie umiejętności budowania relacji, zadawania pytań, pokonywania obiekcji i domykania sprzedaży. Szkolenie wpływa także na nastawienie handlowców do codziennie wykonywanej pracy poprzez zmianę przekonań dotyczących możliwości każdego handlowca.

Program szkolenia

  • Proces sprzedaży: otwarcie i pierwsze wrażenie, budowanie relacji z wykorzystaniem stylów komunikacji społecznej, badanie potrzeb poprzez pytania pogłębiające, prezentacja oferty, techniki pokonywania obiekcji, techniki i narzędzia zamykania sprzedaży.
  • Techniki wywierania wpływu w procesie sprzedaży: reguły wywierania wpływu w procesie sprzedaży, pętle neurolingwistyczne, czyli zwiększenie absorpcji Klienta w procesie sprzedaży, elementy NLP w procesie sprzedaży.
  • Etapy procesu sprzedaży: koło sprzedaży, potrzeby psychologiczne, merytoryczne i proceduralne Klientów, wpływ handlowca na potrzeby Klienta, kamienie milowe procesu sprzedaży.
  • Prospecting: poszukiwanie informacji o Kliencie docelowym, internetowe źródła informacji, metody i sposoby pozyskiwania referencji.

Metodologia szkolenia

Wykład, ćwiczenia praktyczne dotyczące przygotowania i realizacji wartościowania stanowisk pracy w oparciu o przedstawiane metody, dyskusja końcowa.

wybrane ośrodki szkoleniowe

prawo, szkolenie

Eksmisja - jeżeli dłużnikowi nie przysługuje prawo do innego lokalu lub pomieszczenia, w którym może on zamieszkać, ani nie znalazł on tymczasowego pomieszczenia, komornik ma obowiązek wystąpić do gminy, właściwej ze względu na miejsce położenia lokalu podlegającego opróżnieniu, o wskazanie tymczasowego pomieszczenia. Nie czyni tego, jeśli wierzyciel wskazał tymczasowe pomieszczenie.

finanse, szkolenie dla firmy

Oprocentowanie kredytu walutowego - Oprocentowanie kredytu może zależeć od kilku czynników W zależności od tego w jakiej walucie udzielony jest kredyt, oprocentowanie dla danej waluty jest oparte na wskaźniku WIBOR, EURIBOR lub LIBOR, a następnie jest doliczana marża banku. Wskaźniki są ustalone i nie ma możliwości ich negocjacji, zaś marża może być negocjowana z bankiem. Oprocentowanie może zależeć także od kwoty kredytu, wskaźnika LTV a także okresu kredytowania.

szkolenia dla firm, ubezpieczenia

budowle - trwale związane z gruntem obiekty budowlane inne niż budynki wraz z instalacjami i urządzeniami stanowiące całość techniczną i użytkową.

Ubezpieczenie domu letniskowego - Dom letniskowy można ubezpieczyć jako budynek łącznie z jego instalacjami, elementami konstrukcyjnymi i wykończeniowymi oraz znajdujące się w nim: meble, odzież, urządzenia i przedmioty gospodarstwa domowego, sprzęt sportowy, turystyczny. Także budynki gospodarcze i garaże położone na terenie działki obok domu letniskowego, a także znajdujący się w nich dobytek: typowe dla działkowiczów narzędzia i urządzenia do uprawy działki. Ubezpieczenie zawiera się standardowo na okres jednego roku.

szkolenia otwarte, budowlane

Obiekt budowlany - to:

  • budynek wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi,
  • budowla stanowiąca całość techniczno-użytkową wraz z instalacjami i urządzeniami,
  • obiekt małej architektury.

Szkolenia - Ośrodek Szkoleniowy © 2017

Szkolenie: Budowanie systemów motywacyjnych. Szkolenie: Coaching w zarządzaniu. Szkolenie: Asertywność w pracy lidera i zespołu. Szkolenie: Handel zagraniczny, zasady zawierania umów i reguły incoterms. Szkolenie: Doskonalenie umiejętności menedżerskich. sale konferencyjne, szkolenia zamknięte, szkolenia otwarte, sale szkoleniowe ślesin, szkolenia mikorzyn, szkolenia dla firm, konferencje, hotel ślesin, sale szkoleniowe konin, sale szkoleniowe mikorzyn,szkolenia, hotel konin, sale szkoleniowe, hotel mikorzyn, szkolenia ślesin, szkolenia konin