Szkolenie: Handel zagraniczny, zasady zawierania umów i reguły incoterms. Szkolenie: Doskonalenie umiejętności menedżerskich. Szkolenie: Budowanie systemów motywacyjnych. Szkolenie: Asertywność w pracy lidera i zespołu. Szkolenie: Coaching w zarządzaniu. sale szkoleniowe konin, szkolenia zamknięte, hotel mikorzyn, szkolenia dla firm, sale szkoleniowe mikorzyn, szkolenia otwarte, szkolenia ślesin, szkolenia konin, sale szkoleniowe ślesin, hotel ślesin,szkolenia, szkolenia mikorzyn, sale szkoleniowe, hotel konin, konferencje, sale konferencyjne

Szkolenia - Ośrodek Szkoleniowy

szkolenie

Etyka jako droga do sukcesu

Celem szkolenia jest wskazanie na zasadniczą role etyki w kształtowaniu misji firmy i dobrego wizerunku przedsiębiorstwa. Uczestnicy szkolenia poznają wartości współkonstytuujące biznes rozumiany jako dążenie do pomnażania dobra wspólnego. Nauczą się je rozróżniać, klasyfikować, a dzięki temu etycznie zarządzać własnym przedsiębiorstwem.

Szkolenia zamknięte

inaczej nazywane szkoleniami indywidualnymi. Są przygotowywane dla zorganizowanej grupy pracowników danej firmy i ściśle dopasowane do potrzeb przedsiębiorstwa. Jest to możliwe dzięki szczegółowej analizie potrzeb szkoleniowych, która pozwala na odpowiednie zaplanowanie szkoleń.

finanse, oferty szkoleniowe dla firm

Pożyczka hipoteczna - na jaki okres - Okres kredytowania jest różny w bankach, maksymalny możliwy dostępny obecnie na rynku to około 40 lat. Należy jednak pamiętać, że większość banków udziela kredytu przy założeniu, że wiek najstarszego kredytobiorcy i okres kredytowania nie przekraczają 80 lat.

ubezpieczenia, oferty szkoleniowe dla firm

Rzeczoznawca - Osoba o wysokich specjalistycznych kwalifikacjach i udokumentowanym doświadczeniu w określonej dziedzinie i specjalności zawodowej.

szkolenie, budowlane

Wentylacja grawitacyjna - Nazywana także wentylacją naturalną. System wymiany powietrza w budynku działający w oparciu o różnicę gęstości powietrza ciepłego (w budynku) i zimnego (na zewnątrz). Powietrze zimne przedostaje się w naturalny sposób do budynku przez rozszczelnienia i nawiewniki (montowane w ścianach lub oknach), a po ogrzaniu miesza się z lżejszym powietrzem ciepłym. Ciepłe powietrze unosi się do góry i wydostaje się z domu przez kominy wentylacyjne. Im większa różnica temperatur pomiędzy tą w budynku i tą na zewnątrz, tym sprawniej działa wentylacja grawitacyjna. O jej skuteczności decyduje, między innymi, jej odpowiednie wykonanie, sposób rozmieszczenia punktów wyciągowych, nawiewników czy pogoda. W praktyce wentylacja grawitacyjna działa najkorzystniej przy różnicy temperatur ok. 10-12 stopnia C. Przy wyższej różnicy temperatur ruch powietrza w budynku jest zbyt duży, powodując przeciągi. Przy niższej różnicy temperatur, wymiana powietrza w budynku jest zbyt niska, obniżając jego jakość.

ośrodki szkoleniowe

Hotel Ośrodek Szkoleniowo Wypoczynkowy

sale szkoleniowe mikorzyn

Hotel Ośrodek Szkoleniowy oferuje sale konferencyjne, sale szkoleniowe, sale biznesowe, sale bankietowe. Organizuje również przyjęcia weselne i okolicznościowe.

Hotel Ośrodek Szkoleniowy położony jest przy trasie Konin - Mikorzyn - Ślesin, otoczony jest lasem dębowym i jeziorami mikorzyn - ślesin, które wchodzącego w skład wielkopolskiego szlaku wodnego. Brak zabudowań w sąsiedztwie, dużo zieleni i wody sprawia, że jest idealnym miejscem na organizowanie szkoleń i konferencji, wyjazdów integracyjnych i motywacyjnych połączonych ze szkoleniami oraz organizowanie imprez firmowych.

Ośrodek Szkoleniowy jest monitorowany, posiada parking oraz dostęp do bezprzewodowego Internetu. Ponadto na terenie Ośrodka Szkoleniowego znajduje port jachtowy, plaża, pomosty wędkarskie, sprzęt wodno-rekreacyjny, bilard oraz pełne i nowoczesne zaplecze hotelowo - turystyczno - gastronomiczne.

Wąsosze, 62-561 Ślesin k/Konina

Szkolenie: Handel zagraniczny, zasady zawierania umów i reguły incoterms

Uczestnicy szkolenia: Pracownicy działów handlowych. Pracownicy działów logistyki, transportu i spedycji. Osoby odpowiedzialne w firmie za wysyłanie i odbiór towaru, za prowadzenie reklamacji z tytułu umowy spedycji oraz z tytułu uszkodzenia, ubytku lub utraty towaru w umowie przewozu. Osoby negocjujące, za... » więcej

Szkolenie: Doskonalenie umiejętności menedżerskich

Szkolenie rozwija i wzmacnia kompetencje efektywnego zarządzania ludźmi. Umożliwia uczestnikom przećwiczenie narzędzi motywowania, delegowania zadań, prowadzenia trudnych rozmów z pracownikami. Stwarza okazję do refleksji nad mocnymi i ograniczającymi stronami własnego stylu kierowania ludźmi. Cele szkolenia... » więcej

Szkolenie: Coaching w zarządzaniu

Odbiorcy szkolenia: Kadra menedżerska wszystkich szczebli zarządzania, pracownicy i menedżerowie działu HR, konsultanci kierujący zespołami zadaniowymi, wszystkie osoby, które chcą doskonalić swoje umiejętności w zakresie coachingu i zarządzania, skutecznie inspirować i motywować siebie oraz innych. Do udziału w szkoleniu zapraszamy menadżerów i kierowników zespołów,... » więcej

Szkolenie: Asertywność w pracy lidera i zespołu

Uczestnicy szkolenia: menadżerowie, kierownicy, średnia kadra zarządzająca, członkowie zespołów. Cele szkolenia: Dostarczenie uczestnikom praktycznych umiejętności umożliwiających asertywną współpracę lidera z kierowanym przez niego zespołem. Korzyści dla uczestnika szkolenia: lepsza komunikacja, szybsze osiąganie zamierzonego celu, sku... » więcej

Szkolenie: Budowanie systemów motywacyjnych

Cele szkolenia Stworzenie założeń do systemu motywacyjnego w organizacji uczestników szkolenia. Zapoznanie z funkcjonującymi systemami motywacyjnymi w różnych organizacjach. Zapoznanie z zasadami motywowania w teorii i praktyce. Cele emocjonalne wpływające bezpośrednio na postawy uczestników, inicjujące ich proaktywne postawy, tworzące p... » więcej

sale szkoleniowe mikorzyn, szkolenia - ośrodek szkoleniowo wypoczynkowy

szkolenia mikorzyn, sale konferencyjne, szkolenia dla firm, hotel konin, hotel ślesin, szkolenia konin, szkolenia ślesin, hotel mikorzyn, sale szkoleniowe konin,szkolenia, sale szkoleniowe mikorzyn, szkolenia otwarte, konferencje, szkolenia zamknięte, sale szkoleniowe ślesin, sale szkoleniowe

oferta szkoleń

Szkolenie: Trener grupowy

Szkolenie zostało przygotowane z myślą o osobach, które chciałyby poznać pracę trenera i podstawowe umiejętności pracy z grupą. Zapraszamy również te osoby, które już pracują z grupami i chciałyby usystematyzować i ugruntować swoją wiedzę. Szkolenie ma na celu przekazanie wiedzy i praktyki na temat pracy z grupą.

Program szkolenia

 • Rola trenera,
 • Zarządzanie procesem grupowym,
 • Komunikacja w grupie,
 • Grupa: rodzaje, struktura, dynamika,
 • Wystąpienia publiczne,
 • Planowanie szkoleń.

Szkolenie: Efektywna walka ze stresem

Cel szkolenia

Szkolenie ma na celu zapoznanie uczestnika ze zjawiskami związanymi ze stresem oraz naukę radzenia sobie z nim. Znajomość sposobów opanowania stresu sprzyja efektywnemu działaniu i kształtowaniu własnego życia. Szkolenie dostarczy uczestnikom podstawowej wiedzy o zjawisku stresu, jego racjonalnych i emocjonalnych, organizacyjnych i ekonomicznych konsekwencjach, a także przybliży sposoby radzenia sobie z nim. Zajęcia dotyczą zjawiska stresu zarówno w perspektywie jednostkowej w aspekcie każdego człowieka, jak i w perspektywie grupowej firmy. Stres jest nieuchronnym zjawiskiem towarzyszącym człowiekowi w dzisiejszych czasach. Konieczność szybkości działania, dbania o wydajność pracy, skomplikowane systemy są źródłem stresu w każdej firmie. Szkolenie skierowane jest do wszystkich osób, które spotykają się ze stresującymi sytuacjami w życiu codziennym, zwłaszcza do osób, które żyją pod presją i spoczywa na nich duża odpowiedzialność, takich jak menadżerowie różnych szczebli, szefowie zespołów projektowych, handlowcy, konsultanci, specjaliści.

Tematyka szkolenia

 • Profilaktyka czyli jak zapobiegać stresowi.
 • Natura i mechanizmy powstawania stresu.
 • Metody radzenia sobie ze stresem.
 • Analiza źródeł czynników stresogennych w organizacji.
 • Psychodynamiczne konsekwencje obciążenia stresem.
 • Jak nie być dla innych źródłem stresu.
 • Skutki wypalenia zawodowego.
 • Sztuka odpoczynku.

Metodyka szkolenia

Szkolenie prowadzone jest metodami aktywizującymi uczestników, takimi jak ćwiczenia indywidualne i grupowe, odgrywanie ról, studium przypadków. Całość poparta jest wykładami o charakterze teoretycznym.

Szkolenie: Rozwój kariery zawodowej

Cel szkolenia

Celem szkolenia jest przekazanie wiedzy na temat zasad planowania kariery zawodowej i metod zastosowania ich w praktyce. Na szkoleniu uczestnik pozna techniki i narzędzia przydatne w planowaniu ścieżki rozwoju zawodowego.

Szkolenie polecane jest dla osób, które chciałyby poznać techniki i narzędzia przydatne w planowaniu ścieżki rozwoju zawodowego.

Na szkoleniu uczestnicy:

Wzmocnią swoje zasoby fizyczne i psychiczne konieczne do efektywnego działania. Poznają odpowiednie narzędzia adekwatne do planowania swojej przyszłości. Poznają uniwersalne zasady dotyczące planowania kariery zawodowej. Zaplanują własną ścieżkę kariery zawodowej i określą swoje życiowe role. Zwiększą poczucie bezpieczeństwa.

Program szkolenia

 • Narzędzia przydatne w planowaniu kariery zawodowej.
 • Podstawowe zasady planowania kariery zawodowej.
 • Jak zaplanować własną karierę zawodowa: samodoskonalenie i koncepcja kariery, strategia planowania własnej kariery, rozwój, profesja, zmiana.
 • Moja kariera zawodowa: predyspozycje, zdolności, moja osobowość, opinia innych, odpowiedni moment na zmianę, moje zainteresowania w biznesie.
 • Jak znaleźć możliwość rozwoju w obecnym miejscu pracy: Poszukiwanie odpowiednich informacji. Odpowiedni dobór umiejętności. Zadania wykonywane przez współpracowników.
 • Ocena umiejętności: Zasady dotyczące rozwoju umiejętności, moje umiejętności, mocne i słabe strony.

Metody szkolenia

Szkolenie ma charakter treningu umiejętności, podstawowe treści przekazywane są w formie prezentacji, następnie uczestnicy wykonują ćwiczenia praktyczne, biorą udział w symulacjach, rozwiązują testy pozwalające dokonać samooceny umiejętności. Stosowane metody dydaktyczne to: analiza przypadku, grupowe i indywidualne rozwiązywanie problemów, symulacje, gry menedżerskie, testy, dyskusja moderowana i prezentacja trenera.

wybrane ośrodki szkoleniowe

prawo, oferta szkoleń

Księga wieczysta - składa się z czterech działów:

 • I - obejmuje oznaczenie nieruchomości i wpisy praw związanych z własnością,
 • II - obejmuje wpisy dotyczące własności i użytkowania wieczystego,
 • III - obejmuje wpisy dotyczące ograniczonych praw rzeczowych, z wyjątkiem hipotek, wpisy ograniczeń w rozporządzaniu nieruchomością lub użytkowaniem wieczystym oraz wpisy innych praw i roszczeń, z wyjątkiem roszczeń dotyczących hipotek,
 • IV - obejmuje wpisy dotyczące hipoteki.
Prowadzenie ksiąg wieczystych należy do właściwości sądów rejonowych (wydziałów ksiąg wieczystych) właściwych do ich prowadzenia ze względu na miejsce położenia nieruchomości.

finanse, szkolenie

Zmiana terminu płatności rat kredytu - Termiy płatności rat zazwyczaj są ustalane przez bank i kredytobiorcę na konkretny dzień miesiąca. Określa to harmonogram spłaty kredytu stanowiący załącznik do umowy kredytu. Banki na indywidualną prośbę godzą się na zmianę terminu płatności rat. Wiąże się to ze sporządzeniem aneksu i zazwyczaj także z opłatą. Należy pamiętać, że przesunięcie terminu płatności raty może spowodować zmianę wielkości odsetek, a wiec zwiększenie kosztu kredytu.

Inwestor zastępczy - spółdzielnia mieszkaniowa lub deweloper budujący lokale i domy mieszkalne w celu ich sprzedaży i przeniesienia prawa własności na rzecz osoby trzeciej.

szkolenie otwarte, ubezpieczenia

budowla - następujące obiekty budowlane:

 • ogrodzenie posesji wraz z bramą, otwieraną ręcznie lub sterowaniem radiowym i jej wyposażeniem instalacyjnym,
 • nawierzchnie placów i podjazdów,
 • wiata,
 • szopa,
 • szambo,
 • przydomowa oczyszczalnia ścieków,
 • przydomowy zbiornik na gaz,
 • niewielkie obiekty służące dekoracji, rekreacji lub utrzymaniu porządku, w szczególności: posągi, grille murowane, fontanny, baseny, pergole, altany, piaskownice, śmietniki,
 • instalacje znajdujące się poza budynkiem na terenie posesji.

budynek niemieszkalny - budynek inny niż budynek mieszkalny, w tym garaż, nie służący do prowadzenia działalności gospodarczej.

szkolenie, budowlane

Powierzchnia użytkowa lokalu - to powierzchnia wszystkich pomieszczeń znajdujących się w lokalu, a w szczególności pokoi, kuchni, spiżarni, przedpokoi, alków, holi, korytarzy, łazienek oraz innych pomieszczeń służących mieszkalnym i gospodarczym potrzebom lokatora, bez względu na ich przeznaczenie i sposób używania. Za powierzchnię użytkową nie uważa się powierzchni balkonów, tarasów i loggi, antresoli, szaf i schowków w ścianach, pralni, suszarni, wózkowni, strychów, piwnic i komórek przeznaczonych do przechowywania opału.

Etykieta CE - Dołączane do wyrobu budowlanego potwierdzenie pochodzenia i właściwości materiału. Powinna zawierać m.in. znak CE, nazwę producenta, numer certyfikatu CE, nazwę wyrobu i jego podstawowe właściwości. Powinna być czytelna, przymocowana w widocznym miejscu w sposób trwały.

Szkolenia - Ośrodek Szkoleniowy © 2017

Szkolenie: Coaching w zarządzaniu. Szkolenie: Asertywność w pracy lidera i zespołu. Szkolenie: Handel zagraniczny, zasady zawierania umów i reguły incoterms. Szkolenie: Budowanie systemów motywacyjnych. Szkolenie: Doskonalenie umiejętności menedżerskich. sale szkoleniowe ślesin, szkolenia dla firm, sale konferencyjne, szkolenia otwarte, sale szkoleniowe konin,szkolenia, sale szkoleniowe, szkolenia konin, hotel konin, konferencje, sale szkoleniowe mikorzyn, szkolenia ślesin, szkolenia zamknięte, hotel ślesin, szkolenia mikorzyn, hotel mikorzyn